Przejdź do treści

OFERTA

Serwis wag RADWAG- autoryzowany serwis producenta RADWAG

Serwis wag, przeglądy techniczne i wzorcowanie wag elektronicznych (wszystkich producentów i typów);

Sprzedaż wag produkcji RADWAG- regionalny dystrybutor

Wzorcowanie wag w zakresie akredytacji PCA (Współpraca z laboratorium Pomiarowym RADWAG- akredytacja PCA AP 069)

Wzorcowanie wag elektronicznych- bez akredytacji;

Serwisowanie, konserwacja i naprawy wag produkcyjnych, technicznych i laboratoryjnych;

Kontrola i nadzór metrologiczny nad wagami produkcyjnymi, magazynowymi, laboratoryjnymi;

instalacja i konfiguracja oprogramowania komputerowego do współpracy z wagami;

Aktualizacja oprogramowania wagowego;

Doradztwo techniczne w zakresie lokalizacji i doboru odpowiednich urządzeń wagowych na produkcji i w laboratoriach;

Przygotowanie wag do okresowych legalizacji oraz legalizacja z udziałem Inspektorów Okręgowego Urzędu Miar;

Adjustacja (regulacja) wag certyfikowanymi wzorcami masy;

Montaż, instalacja nowych wag na produkcji;

Czyszczenie wag z zastosowaniem urządzeń i środków czyszczących odpowiednich do danej specyfiki produkcji;